Logo

Kategori: Law

6750 sayılı Kanun Çerçevesinde Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Ticari İşletme Rehni; ticari işletmede bulunan, ticari işletmeye ait taşınırların Ticaret Siciline tescil edilmesiyle birlikte teslimsiz olarak rehnedilebilmesini ifade eder. Ticari İşletme Rehni, hukukumuzda 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu‘nda düzenlenmekteydi. Bu kanunun 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu‘nun yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yeni kanun ile birlikte bir çok önemli […]

read more